Профилактика на климатична система

Техническото и хигиенно профилактично обслужване на климатичните съоръжения включва:

  1. Проверка температурата на издухване на климатичното съоръжение (по преценка на сервизния специалист - проверка с манометричен блок на работните налягания на климатика за евентуална загуба на фреон или  дефектирал елемент)
  2. Проверка работоспособността на вентилатора
  3. Проверка изправността на дистанционното управление
  4. При установен проблем или нередност в работата на някое от съоръженията се извършва препоръка за предприемане на ремонтирането му и отстраняване на проблема.
  5. Почистване фабричните филтри на съоръжението
  6. Почистване турбината на вентилатора на вътрешното тяло;
  7. Почистване на топлообменниците
  8. Обработка с препарат за почистване и антибактериално действие на вътрешният топлообменник на климатика.
  9. Оглед състоянието на топлообменника (както на вътрешното, така и на външното тяло) за необходимост от основно почистване.
  10. При установена необходимост от почистване на външния топлообменник се предприема извършването му.

Мощност на климатика 

Цена
до 12000 btu 60 лв.
до 18000 btu 70 лв.
до 24000 btu 80 лв.
колонен тип 70 лв.
кесетъчен тип 100 лв.
канален тип 100 лв.