UPS с чиста синусоида

SineUPS е професионалното решение за аварийно захранване, решавайки проблемите с прекъсванията в електрозахранването. Този модел авариен токозахранващ източник (Резервирано захранване) генерира чиста синусоида, която за разлика от нискокачествените  модифицирани синусоиди, гарантира  безпроблемната работа  на  всякакъв  вид уреди. Изходното напрежение има същата форма като това в електрическата мрежа, което означава  че консуматорите работят също толкова ефективно, колкото и при захранване от мрежата. Този модел непрекъсваемо (токо) захранване е създаден на базата на многогодишен опит, висококачествени компоненти и технологии, предоставяйки ви качество, надеждност и спокойствие.
 
Приложения sine UPS (Uninterruptible  Power Supply, Непрекъсваемото токозахранващо устройство):
 • Отоплителни системи;
 • Циркулационни помпи;
 • Газови котли;
 • Конвектори;
 • Соларни системи;
 • Охранителни системи;
 • Видеонаблюдение;
 • Контрол на достъпа;
 • компютри;
 • аудио, TV
 
  Параметър S100a PLUS

S100a

S100 S200 S400 S600
Вход Напрежение 220 VAC
Честота 50 Hz
Напрежение за прехвърляне към захранване от батерия
под 180 VAC
над 260VAC
Защита Предпазител, изведен на кутията
Изход Напрежение 220 VAC ±4%
Честота 50 Hz ±1 Hz
Мощоност 100W 100W 100W 200W 400W 600W
Форма на напрежението Чиста синусоида
Време за прехвърляне < 5ms
Защита Автоматична възобновяема защита от претоварване и късо съединение
Батерия Тип 12V,оловно-киселинна
Капацитет

Външна 20-70Ah

Вградена 7.2 Ah

Вградена 7.2 Ah Външна 20-70Ah Външна 20-100Ah

Външна 20-150Ah

Външна 40-250Ah
защита Защита от обратно включване на батериата - Защита от обратно включване на батериата
  Тегло  5 kg   5 kg 2.1 kg   3 kg 5.5 kg 6.0 kg
  Габарити 200x 200 x 70 mm 255 х 215 х 130 mm
 параметри на околната среда температура 0 - 35 °C
Относителна влажност 0 - 95 %
Цена В лева с ДДС 235 225 210 240 365 430
 
 
UPS-те които предлагаме може да закупите във Варна, Шумен и Добрич. Също така могът да бъдат изпратени по куриер в цялата страна.
-сайт на производителя : Техногама ООД (Technogamma Ltd.)
 

Защо SineUPS (Uninterruptible Power Supply - Непрекъсваемо Захранване)?

Идеалната форма на напрежението за променливо-токови консуматори е синусоида. Повечето UPS предлагани на пазара (включително стандартните UPS за компютри) генерират т.нар. модифицирана синусоида, която всъщност представлява правоъгълни импулси и изходното напрежение няма нищо общо със това в мрежата.

Всички индуктивни товари (ел. двигатели, помпи, трансформатори) и електронна апаратура са пригодени да работят единствено със синусоидално захранващо напрежение. Не-синусоидално захранване прави работата на тези и други консуматори неефективна (по-голяма консумация, загряване), а прецизната електроника за управление на газови котли, пелетни котли и други не сработва.

Могат да бъдат захранвани както битови, така и индустриални устройства:

 • циркулационни помпи
 • управления на газови котли
 • вентилация
 • компютри
 • аудио, TV

Какъв модел ми е необходим?

Избора на SineUPS гарантира безпроблемна работа на всякакви консуматори, работещи с напрежение 230V / 50Hz. Избора на конкретен модел устройство зависи от мощността на консуматора (W) и времето на работа в авариен режим.
Първо изчислете мощността на уреда / уредите, които смятате да захранвате. Изберете модел SineUPS, чиято изходна мощност надвишава вашите нужди.

Ако мощност от 100W е достатъчна за вас, то тогава може да изберете дали да ползвате модел с вградена батерия, осигуряващ работа на 40W товар за 2 часа или модел с външна батерия, капацитета на която може да изберете според времето на работа, което желаете (вижте по-долу).
Какъв акумулатор е необходим?

SineUPS работи с оловно-киселинни акумулатори с напрежение 12V. За моделите SineUPS без вградена батерия е необходимо допълнително да се свърже такава. Те биват два вида – обслужваеми и необслужваеми (капсуловани). Ако използвате устройството в домашни условия, препоръчваме да използвате капсулован акумулатор (гелов), тъй като в противен случай е възможно отделянето на взривоопасни и отровни газове от електролита на акумулатора.

Колко време ще работи при прекъсване на електричеството?

За да изчислите времето на работа на SineUPS в авариен режим (при прекъсване на ел. захранване) е необходимо да знаете мощността на консуматора – P (W) и капацитета на батерията C (Ah). Тогава времето на работа на SineUPS в часове t (h) e:

t = 12 x C / P

Например, циркулационна помпа с мощност 100W и външен акумулатор с капацитет 60Ah ще работи 12 * 60 / 100 = 7.2 часа.

Това време е приблизително, тъй като има много фактори, влияещи върху работата. Например, капацитетът на акумулатора зависи от степента на неговия заряд, околната температура и възрастта му.

Ако искате да изберете капацитета на акумулатора, който да закупите C (Ah), то знаейки мощността на товара P (W) и времето на работа t (h):

C = t x P / 12

Например, за циркулационна помпа с мощност 100W и очаквано време на работа 4 часа ви е необходим акумулатор с капацитет 4 * 100 / 12 = 33Ah.

Какви защити има?

SineUPS е напълно автоматизирано устройство, управлявано по интелигентен начин от микроконтролер. Превключването между мрежов и инверторен режим е напълно автоматично, както и зареждането на батерията и поддържането й в режим готовност винаги , когато е налично мрежово захранване. Има защити от:
обратно включване на външен акумулатор
претоварване и късо съединение на изхода в режим инвертор
изведен външен предпазител при късо съединение в мрежов режим
високо и ниско напрежение на батерията

Може ли да работи без акумулатор?

Не. Без свързана батерия устройството не може да изпълнява предназначението си – да защитава консуматорите в случай на проблем със захранването.

Има ли модел SineUPS с вътрешен и външен акумулатор?

Не предлагаме такъв модел поради спецификата на оловно-киселинните батерии. При включване на два акумулатора в паралел (какъвто е случая при включване на външен при наличен вътрешен акумулатор), капацитетът (Ah) и напрежението (V) им трябва да са абсолютно еднакви. Не трябва да се смесват батерии с различни капацитети, напрежения, производители и възраст. Включването в паралел на различни батерии може да доведе до претоварване и деградиране на някои от батериите, а в някои случаи и до по-опасни последствия.